مرحوم مجلسی در کتاب بحار از پیغمبر اکرم صلی الله و علیه و اله وسلم , چنین روایت کرده که فرمودند :

خدا فضایلی برای برادرم علی بن ابیطالب علیه السلام قرار داده که احصاء نمیتوان کرد عدد آن را, مگر حق تعالی کسی که فضیلتی از فضایل اورا بگوید _درصورتیکه مقر و معتقد به آن فضیلت باشد_ خداوند می آمرزد گناهان گذشته و آینده ی اورا , ولو اینکه وارد قیامت شود با گناه جن و انس.

وکسی که بنویسد فضیلتی از فضایل علی بن ابیطالب علیه السلام را , تا مادامی که رسم آن کتابت باقی است , همیشه ملایکه برای او طلب آمرزش می کنند.

وکسی که بشنود فضیلتی از فضایل علی بن ابیطالب علیه السلام , را می آمرزد خداوند گناهانی که به گوش کرده.

و کسی که نظر کند به کتابی که در فضایل حضرت امیر علیه السلام باشد , می آمرزد خداوند گناهانی که به چشم کرده است.بعد از آن , پیغمبرصلی الله و علیه و اله  فرمود: 

نظر کردن به علی بن ابیطالب علیه السلام عبادت است, و ذکر او عبادت است . وقبول نمی شود ایمان عبد مگر به ولایت و دوستی او و بی زاری جستن از دشمنان او.