ابتدای هفته را با حدیثی بسیار زیبا از امیرالمومنین علی علیه السلام آ؛از میکنیم تا سرلوحه زندگیمان شود.

حضرت امیر المومنین  علی علیه السلام می فرمایند:
مَن ساتَرَکَ عَیبَکَ و عابَکَ فی غَیبِکَ فهُوَ العَدُوُّ ؛ فَاحذَرهُ.
هرکه عیب تو را از تو پنهان سازد و پشت سرت عیبجویى کند، او دشمن است، از او حذر کن.

عیون الحکم،ص439