الان دارم کتابی را مطالعه میکنم به این مطلب رسیدم برایم جالب اومد مخصوصا در این دور و زمونه که مدام از گرفتاریهای خودمون حرف می زنیم گله از خدا و ناله و ناشکری میکنیم. لازم دیدم که برای شما نیز بیان کنم شاید التیامی باشد برهمه مشکلات و سختیهای زندگیهایمان و آن این روایت است که :

یونس بن یعقوب از حضرت امام صادق علیه السلام شنید که می فرمودند:ملعون است , ملعون است , هر آن تنی که هر چهل روز یکبار بلا نبیند.عرض کردم ملعون است؟! حضرت فرمودند:ملعون است.چون حضرت دیدند این مطلب بر من گران آمده است فرمودند :ای یونس! جراحت برداشتن, سیلی خوردن, زمین خوردن,گرفتاری,پاره شدن بند کفش و امثال این ها همه بلاست.ای یونس!مومن نزد خدای تعالی ارجمندتر از آن است که چهل روز بر او بگذرد و خداوند در آن مدت گناهانش را پاک نکند, گرچه با رسیدن اندوهی به او که خود نمی داند, علتش چیست؟ به خدا سوگند فردی از شما درهم هایش را جلوی خود می گذارد و آنها را وزن میکند می بیند کم است و غمگین می شود , دوباره آنها را وزن میکند , می بیند درست است, همین اندوه گناهی از او می زداید.

بحارالانوار جلد ٨١ صفحه ١٩١