حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودند: بدانید که بین حق و باطل، بیش از چهار انگشت، فاصله نیست.

 

یکی از حاضران پرسید: چگونه بین حق و باطل، بیش از چهار انگشت فاصله نیست؟ امیرالمومنین  علیه السلام  ‏انگشتان را کنار هم گذارد و بین گوش و چشم خود قرار داد، سپس فرمود:

«الباطل ان تقول سمعت، والحق ‏ان تقول رایت؛ ؛باطل آن است که بگوئی شنیدم، و حق آنست که بگوئی دیدم» 

‏یعنی شنیدنیها را مثل دیدنیها که با چشم دیده ای، باور مکن و تا یقین نکردی، سخن این و آن را، درباره ‏افراد نپذیر.


(خطبه 141 نهج البلاغه)