درحال مطالعه نهج البلاغه هستم به حکمت ١٣٠ از سخنان حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام رسیدم , جالب دیدم بیان کنم:وقتی حضرت از جنگ صفین برگشتند و به قبرستان پشت دروازه کوفه رسیدند,رو به مردگان کردند و فرمودند:ای ساکنان خانه های وحشت زا و محله های خالی و گورهای تاریک! ای خفتگان در خاک! ای غریبان! ای تنها شدگان ! ای وحشت زدگان ! شما پیش از ما رفتید و ما در پی شما روانیم, و به شما خواهیم رسید. اما خانه هایتان! دیگران در آن سکونت گزیدند, و اما زنانتان! با دیگران ازدواج کردند, اما اموال شما! در میان دیگران تقسیم شد! این خبری است که ما داریم , حال شما چه خبر دارید؟ سپس به اصحاب خود رو کردند و فرمودند:بدانید که اگر اجازه سخن گفتن داشتند , شما را خبر می دادند که بهترین توشه , تقوا است