باتوجه به پست قبلی که گذاشتم تعدادی از دوستان با پیام ها و نظراتشان خواستند توضیحی بیشتر برای این امر رسول خدا (ص) عرض کنم. من چون نخواستم حرفی از خود بیان کرده باشم به یک حدیث زیبا از حضرت امام محمد باقر علیه السلام بسنده کردم که بنظرم قبلا نیز بیان کردم .

حضرت امام محمد باقر علیه السلام میفرمانید :با پنج نفر دوست نشو....

1-دروغگو؛زیرااو به منزله سرابی است که دور را به تو نزدیک و نزدیک را از تو دور سازد؛

2-فاسق؛ زیرا او تو را بفروشدبه لقمه ای از خوراکی یا کمتر از آن؛

3- بخیل؛زیرا او تو را محروم می کند از مالش در وقتی که تو نهایت احتیاج را به اوداری؛

4-احمق؛ زیرا او می خواهد به تو سود رساند ولی به تو زیان می رساند؛

5-کسی که قطع پیوندخویشاوندی کرده است زیرا من یافتم او را که در سه جای قرآن از رحمت خداوند به دور شمرده شده

از این حدیث متوجه میشویم که صله رحم چه نقش بسیار زیادی در دین ما دارد.

من بخاطر دارم سوالی از مرحوم آیت الله مصطفوی کردم که:  آقاجان , فلانی و فلانی از بستگان دور هستند  که شاید چند سالی یکبار هم همدیگر رو نمی بینیم. اصرار زیاد میکنند که به منزلشون بروم من هم یقین دارم اهل خمس و نماز وو ... نیستند چیکار کنم؟ دوست هم ندارم بروم ....ایشان فرمودند اولا زیاد تجسس نکن در زندگیشون که اهل چی و چه نیستند و به همین بسنده کن....و دوما قطع رحم نکن گرچه بستگان دور یا دوستان باشند برو به منزلشان تا از این ثواب بی نصیب نشوید.سوما هم هرچی براتون آوردند بخورید وقتی برگشتی پول هرچی که خوردی بعنوان خمس پرداخت کن....هم دعوتشون رو اجابت کردی , هم صله رحم کردی و هم خمس پولشونو پرداخت کردی و با لبخند زیبا منو همراهی نمودند....