بخاطر این که چند روزی دیگر به سالگرد عالم ربانی آیت الله مصطفوی مانده در محفلی بودم و صحبت از فضایل و مناقب ایشان به زبان آمد . یکی از دوستانمان بنام  آقای سبکبار تعریف میکرد که به پابوس حضرت ثامن الحجج امام علی بن موسی الرضا علیه السلام مشرف شده بودم. شب هنگام بود در عالم خواب دیدم وارد حرم امام رضا علیه السلام شدم و آنجا خیلی شلوغ بود , به من گفتند اگر میخواهی حضرت را زیارت کنید برو رواق پایین حرم , اونجا نزدیک قبر خود امام است. من از پله اومدم پایین دیدم وای چقدر عالمان و روحانیون سادات اینجا هستند..به من گفتند این جمع  همه از سادات هستند...تعداد زیادی هم خانم بودند....بعد دیدم کنار ضریح حضرت دارند قبر میکنند , به یکی از علمایی که آنجا بود سوال پرسیدم که قبر چه کسی رو جای به این خوبی آماده میکنید...؟فرمودند قبر آیت الله مصطفوی است, قرار بیارند اینجا و خاکشون کنند....از خواب  پریدم.... بعد از اینکه رفتم حرم صبحی تماس با کاشان گرفتم و پرسیدم چه خبر؟ خانواده به من گفتند آیت الله مصطفوی مرحوم شدند....به خانواده خواب را تعریف کردم که خوش بحال ایشان و.....