١٨آذر ماه مصادف است با ارتحال عالم فرزانه ابوالمفاخر حضرت آیت الله مصطفوی رحمه الله علیه.یادی کنیم از ایشان و از همه خوبیها و زیباییهایش و به روح پر فتوحش فاتحه وصلوات نثار کنیم.

یاد و نامش گرامی باد.