پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی (صلی الله و علیه واله) می فرمایند:
قبل از آنکه مورد سنجش قرار گیرید خویشتن را بسنجید، و خود را براى رستاخیز بزرگ آماده کنید...
 بحار، ج67، ص73