مرحوم حضرت آیت الله مصطفوی در حالی که در بستر بیماری بودند در مورد آثار زیارت امین الله و عاشورا فرمودند :

بزرگان از علمای نجف ( قدس الله اسرارهم ) ملتزم بودند که هرروز زیارت عاشورای حسینی(ع) را جزو فریضه برای خود حساب کنند.و این فریضه که عبارت از یک زیارت مستحبی است که در روز عاشورا تشریع شده و ائمه اطهار حسب النقل روات حدیث ما مانند حضرت  امام باقر(ع) و حضرت امام صادق(ع) زیارت عاشورا را بعد از زیارت امیرالمومنین(ع) قرائت می فرمودند و کیفیتش را هم بزرگان از محدثین ما مانند مرحوم آشیخ عباس  قمی (ره) نقل میکند  .علمای بزرگ ما بعد از تشرف به زیارت حضرت امیرالمونین (ع) ضمن خواندن نماز حضرت و زیارت امیرالمونین  (امین الله ) و بعد از آن , نماز زیارت و سپس زیارت عاشورا میخواندند.

و با خواند این دوزیارت امین الله و زیارت عاشورا حاجات خود را میگرفتند و خود اینجانب مکررا برای گرفتن حاجات خود این دو زیارت را میخواندم. و اگر همان روز حاجت خود را نمی گرفتم روز بعد مسلما حاجتم برآورده میشد.

بر شما باد که هرروز ملتزم به خواندن زیارت امین الله در مرتبه اول و زیارت عاشورا بعد از نماز صبح با صد لعن و صد سلام باشید و سپس حاجات خود را از حضرت امیرالمونین(ع) و حضرت سید الشهداء (ع) بگیرید که حوایجتان برآورده میشود . یقین بدانید که با خواندن و استمرار در آن  اثرات آن را خواهید دید. آنقدر این موارد دیده وشنیده شده که منکری برای این ادعا باقی نمیماند که بخواهد این اثرات را انکار کند . ما تجربه کردیم و تجربه ما به ثبوت رسیده است

امیدوارم که همه حاجتمندان حاجات خود را از این دوبزرگوار و ائمه اطهار(ع)بگیرند.

لازم به ذکر است معظم له تا آخرین روز حیاتشان هم زیارت امین الله و زیارت عاشورا را ترک نکردند و باصدای حزین هررور میخواندند و اهل بیت معظم له نیز از این دعاها مستفیض میشدند. روحشان با حضرت امیرالمونین(ع) و حضرت سید الشهدا و حضرات ائمه اطهار محشور باد.       شهریور 1390