جمعی دوستان برای اینکه  یادگاری از آیت الله مصطفوی بگیرند و دست خط معظم له را داشته باشند , درخواست نمودن یکی از خطبه های حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام را ایشان مرقوم فرمایند. و ایشان خطبه حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام که در مراسم عقد حضرت رسول اکرم(ص) و ام اسلمه ایراد فرمودند را نوشتند. البته ایشان فرمودند که بایستی خودتان بررسی کنید و اصلاح نمایید  آنچه در ذهنم بود نوشتم. عکس زیر متن دست نویس مرحوم آیت الله مصطفوی رحمه الله علیه