امت اسلامی در برخی روایات به عنوان امت منتظر نامیده شده است.چون همیشه آنها در انتظار مهدی موعودبه سر می برند.حضرت امام صادق علیه السلام به ابوبصیر درضمن روایتی در این باره می فرمایند : ای ابوبصیر خوشا به حال شیعیان و پیروان قایم ما اهل بیت ؛ چون آنها در زمان غیبت اومنتظر ظهور او هستند.و وقتی آن حضرت ظهور نماید , در زمان ظهورش مطیع و فرمانبردار او خواهند بود.آنان اولیای خدایند و هیچ ترس و اندوهی بر آنها وجود ندارد. بحارالانوار ج ۵٢،ص١۵٠ 

امروز روز جمعه ای دیگر اومد و آیا ما منتظر حضرت بودیم ..... آیا قدمی برای ظهور حضرت برداشتیم؟ .....آیا ما جزو کسانی هستیم که امام جعفر صادق ع میفرمیایند خوشا بحالشون ....چه فرصتی را داریم از دست میدهیم....خدایا به ما توفیق بده که منتظر واقعی حضرت باشیم...خدایا.....نزدیک غروب جمعه است  ظهور مولایمان را نزدیک و مارا از یاران واقعی آن حضرت قرار بده..ای خدا..........