مردی به حضرت امام سجاد علیه السلام عرض مى‏کند که شما را براى خدا دوست دارم , حضرت مى‏ فرمایند: «پرودگارا پناه به تو مى‏برم از این که مردم مرا به خاطر تو دوست داشته باشند ولى تو مرا دشمن داشته‏ باشى»

و این خطر بزرگى است براى ما، نکند که مردم فکرکنند ما مخلصانه براى خدا کارمى‏ کنیم و در راه او قدم مى‏ زنیم اما حقیقتاًً ما اینطور نباشیم، و ظاهر و باطنمان یکى نباشد و یا با اعمال خود موجبات غضب الهى باشیم