نمازی آسان ، با فضیلتی شگفت

آیا می خواهیم توبه ای مقبول داشته باشیم؟

‎آیا می خواهیم گناهانمان آمرزیده شود ؟

  ‎آیا می خواهیم طلبکاران ما در روز قیامت از ما راضى شوند ؟

  ‎آیا می خواهیم با ایمان بمیریم ؟

‎آیا می خواهیم هنگام مرگ ،دینمان گرفته نشود ؟

‎آیا می خواهیم قبرمان گشاده و نورانى گردد ؟

‎آیا می خواهیم والدینمان از ما راضى گردند ؟

‎آیا می خواهیم مغفرت شامل حال والدین ما گردد؟

‎آیا می خواهیم ذریه و نسل ما آمرزیده گردند ؟

  ‎آیا می خواهیم توسعه رزق پیدا کنیم ؟

  ‎آیا می خواهیم ملک الموت با ما در وقت مردن مدارا کند و به آسانى جان ما بیرون آید؟

تمام اینها از فضایل نماز یکشنبه ی ذی القعده است


و کیفیت آن چنان است که در روز یکشنبه غسل کند و وضو بگیرد و چهار رکعت نماز گزارد ( ۲ نماز دو رکعتی)در هر رکعت یک مرتبه سوره حمد ،و ۳ مرتبه سوره قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ و یک مرتبه معوذتین ‏‏(سوره ی ناس و فلق )را می خوانی و بعد از اتمام چهار رکعت هفتاد مرتبه استغفار کند و بعد یک مرتبه بگوید  لا حَوْلَ وَ لا قُوَّهَ إِلا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ  و بعد از آن بگوید یَا عَزِیزُ یَا غَفَّارُ اغْفِرْ لِی ذُنُوبِی وَ ‏ذُنُوبَ جَمِیعِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ فَإِنَّهُ لا یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا أَنْتَ    مفاتیح الجنان ،اعمال ماه ذی القعده