یکی از مصالح غیبت, تخلیص و آزمایش و امتحان مرتبه ی تسلیم و معرفت و ایمان شیعیان است.بطوری که از اخبار استفاده میشود به دو جهت امتحان به غیبت حضرت صاحب الزمان (عج) از شدیدترین امتحانات است.

جهت اول :چون اصل غیبت بسیار طولانی می شود , بیشتر مردم در شک می افتند و برخی در اصل ولادت و بعضی در بقای آن حضرت شک میکنند و جز اشخاص مخلص و با معرفت و آزموده , کسی بر ایمان و عقیده ی به امامت آن حضرت باقی نخواهد ماند

جهت دوم :شدتها و پیش آمدهای ناگوار و تغییرات و تحولاتی که در دوره ی غیبت , روی داده و مردم را زیر رو می سازد به طوری که حفظ ایمان و استقامت , بسیار دشوار می گردد و ایمان افراد در مخاطرات سخت واقع می شود.لطفا از کانال اینجانب sokhaneeshg@ دیدن فرمایید